step0002

Merhaba. Ben Uzman Psikolog Tennur Katgı. Çocuk, genç ve yetişkinlere psikoterapi hizmet veriyorum.

Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde, Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi temel eğitimleri ve süpervizyonlarının yanı sıra International Society of Schema Therapy onaylı Şema Terapi temel düzey eğitimini tamamladım. Travma ve duygusal stresle başa çıkmada gelişimsel oyun terapisi, travma ile başa çıkmada dışavurumcu sanat terapisi konularında eğitimler aldım.

2012 yılında meslek hayatına başlayarak Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde Araştırma Görevliliği yaptım ve eş zamanlı olarak Çocuk ve Aile Gelişim ve Eğitim Derneği'nde gönüllü psikolog olarak çalıştım.

2014 ve 2015 yıllarında Bengi Semerci Enstitüsü ile Selpak ortaklığında gerçekleştirilen, çocuklara doğru tuvalet eğitimi verme konusunda ailelere destek olmayı hedefleyen projeyi yürüttüm.

2016-2017 yılları arasında Dünya Doktorları Derneği'nde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Proje Sorumlusu olarak savaş ve göç travmasına maruz kalmış çocuk ve yetişkinlerle çalıştım, aynı zamanda ruh sağlığı ve psikososyal destek ekibinin koordinasyonundan da sorumluydum.

Şu anda Maya Vakfı tarafından yürütülen Travmaya Duyarlı Okul Programı Koordinatörü olarak çalışmaktayım. Travmaya Duyarlı Okul Programı ile dezavantajlı bölgelerde yer alan devlet okullarında okuyan ve travmatik deneyimleri olan çocuklara yönelik psikososyal destek müdaheleleri gerçekleştirmekteyiz.

Çocuklarla çalışırken Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekollerinden yararlanmaktayım. Yetişkinlerle çalışırken ise Bilişsel Davranışçı Terapi ile Şema Terapi ekollerini uygulamaktayım.