Child

Çocuk ve Ergen Terapisi

Conversation

Yetişkin Terapisi

Anxiety

Travma Terapisi

IMG-20180328-WA0012

Uzman Psikolog Tennur Katgı Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde aldığım lisans eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını 13 Mart Ankara terör saldırısının ardından travmatik tepkilere yol açabilen risk faktörlerini incelediğim tez çalışmasıyla tamamladım.

2012 yılında meslek hayatına başlayarak Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde araştırma görevliliği yaptım ve eş zamanlı olarak Çocuk ve Aile Gelişim ve Eğitim Derneği'nde gönüllü psikolog olarak çalıştım.

2014 ve 2015 yıllarında Bengi Semerci Enstitüsü ile Selpak ortaklığında gerçekleştirilen, çocuklara doğru tuvalet eğitimi verme konusunda ailelere destek olmayı hedefleyen Tuvalete Merhaba Projesi'ni yürüttüm.

2016-2017 yılları arasında Dünya Doktorları Derneği'nde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Proje Sorumlusu olarak savaş ve göç travmasına maruz kalmış çocuk ve yetişkinlerle çalıştım, aynı zamanda ruh sağlığı ve psikososyal destek ekibinin koordinasyonundan da sorumluydum.

Şu anda Maya Vakfı bünyesinde Travmaya Duyarlı Okul Programı Koordinatörü olarak çalışmakta, dezavantajlı bölgelerde yer alan devlet okullarında okuyan ve travmatik deneyimleri olan çocuklara yönelik gerçekleştirilen koruyucu psikososyal destek müdaheleleri ile travma rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarını yönetmekteyim. 

Çocuklarla çalışırken oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi ekollerinden yararlanmaktayım. Yetişkinlerle çalışırken ise Bilişsel Davranışçı Terapi ile Şema Terapi ekollerini uygulamaktayım. Mesleki ilgi ve yönelimim doğrultusunda çocuklarla ve yetişkinlerle travma alanında da çalışmaktayım.