Lisans eğitimini tam burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nde; Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında alanında değerli hocalardan psikoterapi ve süpervizyon eğitimlerini alarak tamamladım. Süpervizyon eşliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Sanat Psikoterapisi eğitimlerini, International Society of Schema Therapy tarafından onaylı olarak verilen Şema Terapi eğitiminin yanı sıra birçok psikolojik değerlendirme testinin eğitimlerini aldım.

2012 yılında meslek hayatına başlayarak Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde Araştırma Görevliliği yaptım ve eş zamanlı olarak Çocuk ve Aile Gelişim ve Eğitim Derneği’nde psikolog olarak çalıştım. 2014- 2015 yılları arasında Bengi Semerci Enstitüsü ile Selpak ortaklığında gerçekleştirilen, ebeveynlere destek olmayı hedefleyen projeyi yürüttüm.

2016- 2017 yıllarında Dünya Doktorları Derneği‘nde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Proje Sorumlusu olarak çalıştığım sırada travmaya maruz kalmış çocuk ve yetişkinlere psikoterapi desteği sağladım, aynı zamanda ruh sağlığı ve psikososyal destek ekibinin koordinasyonunu gerçekleştirdim.

2017 ile 2019 yılları arasında ise Maya Vakfı’nda Program Koordinatörü olarak 900’den fazla öğretmene travma ve psikososyal destek eğitimleri ile 200’den fazla çocuğa psikoterapi desteği sağladığımız projeyi yönettim.

2018 yılında düzenlenen Travmatik Stres Kongresi’nde Çocuklara Yönelik Sanat Temelli Psikososyal Destek Aktivitelerinden Örnekler konulu konferans konuşması ve Türk Psikologlar Derneği tarafından gerçekleştirilen 3. Travma Sempozyumu’nda Okul Temelli Psikososyal Destek ve Travmaya Duyarlı Okul Programı konulu konferans konuşması gerçekleştirdim.

İdeal Yayıncılık tarafından 2018 yılında yayınlanan Psikolojik Görüşme adlı kitapta İlk Görüşme bölümünü kaleme aldım.

Şu anda ise aktif olarak danışanlarıma psikoterapi desteği sağlamaktayım.  Yetişkin danışanlarıma özellikle travma, stres yönetimi, kaygı bozuklukları, depresyon, uyum sorumları, ilişki sorunları, hayattaki yönünü ve kendini keşfetme isteği konularında destek vermekteyim. Çocuk danışanlarıma ise ağırlıklı olarak depresyon ve kaygı sorunları; tırnak yeme; parmak emme, yalan söyleme gibi alışkanlıkların düzeltilmesi, alt ıslatma ve travma alanlarında destek olmaktayım.

KATILDIĞIM EĞİTİMLER

 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Süpervizyonu, 2018-2019
 • Kırılgan Geçiş Süreçlerinde Dışavurumcu Sanat Atölyesi, 2018
 • Dışavurumcu Sanat Terapilerine Giriş Eğitimi, Sanat Psikoterapileri Derneği, 2018
 • Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi, International Society of Schema Therapy, 2018
 • Çocuklar için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu, 2017
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, 2016
 • Travma Odaklı Sanat Terapilerine Giriş Eğitimi, 2017
 • Gelişimsel Oyun Terapisi Eğitimi, 2016
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Oyun Terapileri Derneği, 2014
 • MMPI, 2016
 • WISC-4, Türk Psikologlar Derneği, 2016
 • Denver Çocuk Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2013.

KONFERANS KONUŞMALARI & VERİLEN EĞİTİMLER

 • Okul Psikolojik Danışmanları için Travmatik Deneyimleri Olan Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık Becerileri ve Yöntemleri, Milli Eğitim Bakanlığı, 2019.
 • Çocuklara Yönelik Sanat Temelli Psikososyal Destek Aktiviteleri: Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmalarından Örnekler, Travmatik Stres Kongresi, 2018.
 • Okul Temelli Psikososyal Destek ve Travmaya Duyarlı Okul Projesi, Türk Psikologlar Derneği, 3. Travma Sempozyumu, 2018.
 • Okul Psikolojik Danışmanları için Travmatik Deneyimleri Olan Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık Becerileri ve Yöntemleri, Milli Eğitim Bakanlığı, 2017.
 • Sosyal Hizmet Merkezi Çalışanları için Travmatik Deneyimleri Olan Çocuklarla Klinik Görüşme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017.